Kontakt
CARTOGRAPHIA s.r.o.
Moyzesova 46, 040 01 Košice


Ďalšie informácie Vám ochotne poskytneme prípadne Vaše otázky, nápady veľmi radi vypočujeme na uvedených kontaktoch

Kontaktná osoba:

Nikoleta Feherová
Tel.: 055/68 57 452, 68 57 470
Mobil: +421 918 506 235
Fax: 055/68 57 469
E-mail: obchod@cartographia.org
Feherova.nikoleta@cartographia.org

geografický atlas